دانلود کتاب ورودی آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان 32 استان کشور پایه ششم ابتدایی

نمونه سوال و آزمون

 

عنوان : دانلود کتاب ورودی آزمون نمونه دولتی 32 استان کشور پایه ششم ابتدایی

کتاب موجود حاوی آزمون های نمونه دولتی و تیزهوشان در سی و دو استان کشور اعم از تهران و البرز و گیلان و ... برای شرکت

در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایه ششم ابتدایی می باشد.

این کتاب از طرف نشر گامی تا فرزانگان و به همت احد شهریاری تالیف شده است.

لازم به ذکر است که همه ی آزمون ها پاسخ نامه تشریحی دارند.

دانلود کتاب ورودی آزمون نمونه دولتی 32 استان کشور پایه ششم ابتدایی

دانلود آزمون جامع تیزهوشان پایه ششم ابتدایی

نمونه سوال و آزمون

 

عنوان: دانلود آزمون جامع تیزهوشان پایه ششم ابتدایی

آزمون فوق برای پایه ششم ابتدایی گامی تا فرزانگان است.

این آزمون شامل تست های استعداد تحلیلی و استعداد تحصیلی می باشد.

تست های تیزهوشان ششم ابتدایی شامل دروس قرآن و هدیه های آسمانی و فارسی و مطالعات اجتماعی و تفکر و پژوهش و علوم تجربی و ریاضی ششم ابتدایی است.

لازم به دکر است که این آزمون به همراه پاسخ نامه می باشد.

دانلود آزمون جامع تیزهوشان پایه ششم ابتدایی

دانلود پاسخنامه آزمون جامع تیزهوشان پایه ششم ابتدایی

دانلود آزمون تیزهوشان ورودی هفتم 95-96

نمونه سوال و آزمون

 عنوان : دانلود آزمون تیزهوشان ورودی هفتم 95-96

آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی با نام دیگر آزمون تیزهوشان ورودی هفتم برگزار می شود.
این آزمون در دو قسمت استعداد تحصیلی و استعداد تحلیلی برگزار شد در اردیبهشت 95 برگزار شد.
این آزمون  به همراه کلید آزمون در اختیار کاربران عزیز قرار می گیرد.

 دانلود آزمون تیزهوشان ورودی هفتم 95-96 تحصیلی

دانلود آزمون تیزهوشان ورودی هفتم 95-96 تحلیلی

دانلود کلید آزمون تیزهوشان ورودی هفتم 95-96