دانلود آزمون تیزهوشان ورودی هفتم 95-96

نمونه سوال و آزمون

 عنوان : دانلود آزمون تیزهوشان ورودی هفتم 95-96

آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی با نام دیگر آزمون تیزهوشان ورودی هفتم برگزار می شود.
این آزمون در دو قسمت استعداد تحصیلی و استعداد تحلیلی برگزار شد در اردیبهشت 95 برگزار شد.
این آزمون  به همراه کلید آزمون در اختیار کاربران عزیز قرار می گیرد.

 دانلود آزمون تیزهوشان ورودی هفتم 95-96 تحصیلی

دانلود آزمون تیزهوشان ورودی هفتم 95-96 تحلیلی

دانلود کلید آزمون تیزهوشان ورودی هفتم 95-96