دانلود جزوه فصل دوم ریاضی دهم ( مثلثات ) رشته ریاضی و تجربی

دهم

عنوان : دانلود جزوه فصل دوم ریاضی دهم ( مثلثات ) رشته ریاضی و تجربی

جزوه ی فوق به صورت دست نویس و مربوط به فصل دوم کتاب ریاضی سال دهم رشته ی علوم ریاضی و تجربی

می باشد.

که همراه با مثال ها و تمرین های حل شده است.

دانلود جزوه فصل دوم ریاضی دهم ( مثلثات ) رشته ریاضی و تجربی

دانلود نمونه سوال ریاضی فصل به فصل از کتاب دهم انسانی

دهم

عنوان : دانلود نمونه سوال ریاضی فصل به فصل از کتاب دهم پایه  و معارف

در این قسمت آزمون های تالیفی توسط آقای فاتحی قرار داده شده است.

این آزمون ها بر اساس بارم بندی صحیح و آخرین تغییرات کتار ریاضی دهم پایه و معارف طراحی شده است.

 فصل 5 هنوز آماده نیست.

تماس: 09126605143

دانلود آزمون فصل یک ریاضی دهم علوم انسانی متوسطه

دانلود آزمون فصل دو ریاضی دهم علوم انسانی متوسطه

دانلود آزمون فصل سه ریاضی دهم علوم انسانی متوسطه

دانلود آزمون فصل چهار ریاضی دهم علوم انسانی متوسطه

 

دانلود نمونه سوال ریاضی فصل به فصل از کتاب دهم ریاضی و تجربی

دهم

عنوان : دانلود نمونه سوال ریاضی فصل به فصل از کتاب دهم ریاضی و تجربی

در این قسمت آزمون های تالیفی توسط آقای فاتحی قرار داده شده است.

این آزمون ها بر اساس بارم بندی صحیح و آخرین تغییرات کتار ریاضی دهمم طراحی شده است.

این نمونه سوالات همراه جدید ترین تغییرات کتب درسی است.

تماس: 09126605143

دانلود آزمون فصل یک ریاضی دهم متوسطه

دانلود آزمون فصل دو ریاضی دهم متوسطه

دانلود آزمون فصل سه ریاضی دهم متوسطه

دانلود آزمون فصل چهار ریاضی دهم متوسطه

دانلود آزمون فصل پنج ریاضی دهم متوسطه

دانلود آزمون فصل شش ریاضی دهم متوسطه

دانلود آزمون فصل هفت ریاضی دهم متوسطه

 

دانلود مجموعه آزمون های ریاضی سال دهم ( همه رشته ها ) فصل دوم

دهم

عنوان : دانلود مجموعه آزمون های ریاضی سال دهم ( همه رشته ها )

در این قسمت سه نمونه آزمون از فصل دوم کتاب های ریاضی دهم در رشته ریاضی و تجربی

قرار داده شده است .

آزمون اول مربوط به مدارس عادی می باشد .

آزمون دوم می تواند برای مدارس تیز هوشان و همچنین کنکور مفید باشد.

دانلود آزمون فصل دوم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود آزمون فصل دوم ریاضی دهم رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی ( مخصوص کنکور و تیزهوشان )

فاتحی

دانلود مجموعه آزمون های ریاضی سال دهم ( همه رشته ها )

دهم

عنوان : دانلود مجموعه آزمون های ریاضی سال دهم ( همه رشته ها )

در این قسمت سه نمونه آزمون از فصل اول کتاب های ریاضی دهم در رشته های علوم انسانی و ریاضی و تجربی

قرار داده شده است .

دو آزمون اول مربوط به مدارس عادی می باشد .

آزمون سوم می تواند برای مدارس تیز هوشان و همچنین کنکور مفید باشد.

دانلود آزمون فصل اول ریاضی دهم رشته علوم انسانی

دانلود آزمون فصل اول ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود آزمون فصل اول ریاضی دهم رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی ( مخصوص کنکور و تیزهوشان )

فاتحی

1 2 3 4