دانلود جزوه ریاضی دهم رشته علوم انسانی فصل اول

دهم

عنوان : دانلود جزوه ریاضی دهم رشته علوم انسانی

این جزوه شامل درس نامه و نمونه سوال های حل شده به همراه نمونه سوال در آخر

هر فصل و آزمون های فصل به فصل و آزمون های میان ترم اول و دوم و هم چنین پایانی اول و دوم می باشد.

فاتحی

تماس با مولف :09126605143

دانلود جزوه ریاضی پایه دهم رشته علوم انسانی فصل اول

برچسب ها: متوسطه, ریاضی, علوم انسانی, دهم, فاتحی