امتحانات سال سوم نظری خرداد 1395

یازدهم

عنوان : سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه سالي– واحدي (روزانه)ونيم سالي واحدي(بزرگسالان و داوطلبان آزاد)

درنوبت امتحاني خرداد ماه سال‌تحصيلي ۱۳۹۵-۱۳۹۴

دروس عمومی مشترک

قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي و اصول عقايد۲(شيعيان)

قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اهل سنت)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(ارامنه)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت زرتشتي)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت كليمي)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت آشوري)

زبان خارجي

زبان آلماني(۳)

زبان فرانسه (۳)

زبان انگليسي(۳)

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز و تاریخ امتحان

۸ صبح

رياضي فيزيک

علوم تجربی

ادبِيات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

شنبه

      ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

عربي (3)

عربي(۳)

عربي (3) ويژه ادبيات و علوم انساني

عربي 3 ويژه علوم

و معارف اسلامي

دوشنبه

      ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

شيمي (۳ ) وآزمايشگاه

شيمي (۳ ) و آزمايشگاه

جامعه شناسي(۲)

جامعه شناسي(۲)

پنجشنبه 

      ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

هندسه (2)

زمين شناسي

تاريخ ايران وجهان (2)

تاريخ اسلام (2)

دو شنبه 

      ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

جبر و احتمال

رياضي۳

ادبيات فارسي تخصصي

ادبيات فارسي تخصصي

چهارشنبه  

      ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

زبان فارسي

زبان فارسي

جغرافيا (۲)

تفسير علوم قراني ۲

شنبه  

      ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

فيزيك (۳ ) وآزمايشگاه

فيزيك (۳ ) وآزمايشگاه

رياضي

رياضي

دو شنبه  

      ۱۳۹۵/۰۳/۱۰

ادبيات فارسي ۳

ادبيات فارسي ۳

زبان فارسي تخصصي

زبان فارسي تخصصي

چهارشنبه  

      ۱۳۹۵/۰۳/۱۶

حسابان

زيست شناسي و آزمايشگاه ۲

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

سه شنبه  

      ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

----------

--------

آرايه هاي ادبي

اخلاق

 

دانلود نمونه سوال حسابان سوم ریاضی

یازدهم

عنوان : دانلود نمونه سوال حسابان سوم ریاضی
در این قسمت نمونه سوالات نوبت اول و نوبت دوم در دی ماه و خرداد ماه و
همچنین شهریور درس حسابان در چند سال اخیر گنجانده شده است.

دانلود نمونه سوال حسابان دی ماه 89
دانلود نمونه سوال حسابان شهریور ماه 92
دانلود نمونه سوال حسابان شهریور ماه 93
دانلود نمونه سوال حسابان دی ماه 90
دانلود نمونه سوال حسابان خرداد ماه 91 دانلود نمونه سوال حسابان شهریور ماه 91
دانلود نمونه سوال حسابان دی ماه 91 دانلود نمونه سوال حسابان خرداد ماه 92
دانلود نمونه سوال حسابان دی ماه 92

 

1 2 3