دانلود جزوه ی ادبیات عمومی ویژه ی داوطلبان کنکور سراسری

علوم انسانی

عنوان : دانلود جزوه ی ادبیات عمومی ویژه ی داوطلبان کنکور سراسری 

ادبیات عمومی یکی از تاثیر گذار ترین دروس برای کنکور ویژه ی همه گروه های آزمایشی می باشد.
در این بخش جزوه ی کامل کنکوری ادبیات عمومی به تفکیک بخش های مختلف در اختیار کاربران عزیز قرار می گیرد.

دانلود جزوه ی ادبیات عمومی ویژه کنکور بخش تاریخ ادبیات

دانلود جزوه ی ادبیات عمومی ویژه کنکور بخش لغات

دانلود جزوه ی ادبیات عمومی ویژه کنکور بخش معانی

دانلود جزوه ی ادبیات عمومی ویژه کنکور بخش مفهوم

دانلود جزوه ی ادبیات عمومی ویژه کنکور بخش نگارش

دانلود جزوه ی ادبیات عمومی ویژه کنکور بخش املا و لغت

دانلود جزوه ی ادبیات عمومی ویژه کنکور بخش املا

دانلود جزوه ی ادبیات عمومی ویژه کنکور بخش دستور

دانلود جزوه ی ادبیات عمومی ویژه کنکور بخش آرایه

 

دانلود جزوه ی ریاضی علوم انسانی دوره ی پیش دانشگاهی

علوم انسانی

عنوان : دانلود جزوه ی ریاضی علوم انسانی دوره ی پیش دانشگاهی

این جزوه در 5 فصل به همراه درس نامه و نکته و تمرین های حل شده به همراه تست از آقای عامری آماده شده است.

دانلود جزوه ی ریاضی علوم انسانی دوره پیش دانشگاهی